Vilkår og betingelser

Handels- og sponsoreringsbetingelser

Via www.sponsorløb.dk udbyder Hinge I/S en indsamlingsplatform, hvorfra der kan laves et sponsorløb med privat indsamling til et privat formål. Hjemmesiden ejes og drives af Hinge I/S. Indsamlinger via www.sponsorløb.dk sker på vegne af den velgørenhedsorganisation eller det private velgørende formål, som indsamleren har valgt at samle ind til, og indsamling og donation sker i henhold til nedenstående handels- og donationsbetingelser, som både indsamlere og sponsorer opfordres til at læse grundigt. I tilfælde af spørgsmål kan Hinge I/S kontaktes på sponsorloeb@gmail.com.

Indsamling

På www.sponsorløb.dk har en række arrangører valgt at oprette et sponsorløb til en velgørenhedsorganisation eller et privat formål. Hinge I/S kan ikke ændre hvilken velgørenhedsorganisation, eller hvilket formål en indsamling skal gå til. Som sponsor kan man derfor være sikker på, at ens donation kommer den angivne organisation eller det angivne formål til gode.

Servicegebyr og betalingskortgebyr

Hinge I/S tilregner sig, hvis andet ikke er aftalt med arrangøren, et servicegebyr på 3,50 % af det indsamlede beløb. Derudover tilregner Hinge I/S betalingsserviceudbyderens faktiske gebyr pr. transaktion. P.t. er gebyret for almindelige europæriske kort 1.5 % + 1.80 kr og 2,5% + 1.80 kr for ikke europæriske kort af det sponserede beløb pr. transaktion for betalingskort. Der tages forbehold for at Stripe ændre prisstrukturen og denne ikke er oplyst korrekt på www.sponsorløb.dk.

Betalingskort

Ved betalinger er det muligt at benytte Visakort og Mastercard.

Sikkerhed ved betaling via Hinge I/S

Betalingssystemet på www.sponsorløb.dk leveres af Stripe. Kortdata håndteres af denne udbyder. Betalingssystemet på www.sponsorløb.dk lever op til PCI-standarden, og al kommunikation, der vedrører penge og kortdata, er krypteret.

Fortrydelsesret og uautoriseret brug af betalingskort

Når et sponsorat er gennemført er den endelig, medmindre sponsor benytter sig af den 14 dages fortrydelsesret, eller sponsors betalingskort er blevet misbrugt. Sponsorer, der får mistanke om misbrug af sponsors betalingskort, skal omgående tage kontakt til dennes kortudsteder. Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, annullerer Hinge I/S kortbetalingen, hvis dette tidsmæssigt er muligt. Er annullering ikke muligt, gennemføres en kredittransaktion. Er dette ej heller muligt, kontakter Hinge I/S indløsningsbanken. Når sponsorater indbetales via Hinge I/S, indestår Hinge I/S for alle berettigede indsigelser.

Personlige informationer og registreringspolitik

Når en sponsorløb oprettes, eller et beløb sponseres, eller tilmeldes til løb giver indsamleren/sponsoren/deltageren samtykke til, at Hinge I/S kan videregive indsamlerens/sponsoren informationer til den valgte velgørenhedsorganisation eller det private velgørende formål. Sponsor til en velgørenhedsorganisation giver endvidere samtykke til, at velgørenhedsorganisationen kan videregive sponsors informationer til SKAT med henblik på, at sponsor kan opnå fradrag for sin sponsorat. Sponseres et beløb til en privat indsamling, giver sponsor endvidere samtykke til, at Hinge I/S må videregive sponsors navn til indsamleren med henblik på at modtage dennes bekræftelse på, at indsamleren kender sponsor. Når indsamlere og sponsorer registrerer oplysninger, herunder personlige oplysninger, hos Hinge I/S, benyttes disse oplysninger alene med det formål, at Hinge I/S kan ekspedere indsamlingen. Oplysninger afgivet til Hinge I/S bliver således ikke videregivet eller solgt til tredjemand, medmindre indsamleren/sponsor eksplicit har givet samtykke hertil. Oplysningerne bliver gemt på ubestemt tid, så længe Hinge I/S har en saglig årsag hertil. Oplysningerne benyttes ligeledes til Hinge I/S bogføring. Hinge I/S benytter cookies, når der sponsores via www.sponsorløb.dk. En cookie er et ID, som sammenlignes i en database for at genkende sponsor. Oplysningerne bruges, så sponsoren ikke behøver at indtaste alle sine oplysninger, for hver gang denne ønsker at sponsere via www.sponsorløb.dk. Sponsor kan til enhver tid slette disse cookies i sine internetindstillinger. Endvidere kan sponsorer til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Hinge I/S har registreret om sponsoren. Sådanne oplysninger oplyses i henhold til persondatalovens regler herom.

Ansvarsbegrænsning

Hinge I/S har ikke mulighed for at overvåge velgørenhedsorganisationernes eller de private velgørende formåls anvendelse af donerede beløb, hvorfor Hinge I/S ikke er ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab opstået som følge af brug af www.sponsorløb.dk. Sponsorer bør derfor kun donere til en velgørenhedsorganisation eller et privat velgørende formål, som sponsoren har tillid til.

Lovgivning

"En indsamling kan først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen" (Indsamlinglovens §3, stk. 1). Det følger endvidere af indsamlingslovens §3, stk. 4, at Hinge I/S er forpligtet til at sikre, at en indsamling, der oprettes på platformen, har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet. Der kan kun oprettes løb på sponsorløb.dk, såfremt der foreligger en godkendelse fra indsamlingsnævnet.
Læs mere på https://civilstyrelsen.dk/
Hinge I/S rådgiver ikke om lovmæssige forhold vedrørende godkendelse af danske indsamlinger. Hvis du ønsker råd og vejledning af lovmæssig karakter til din indsamling opfordrer vi til at kontakte indsamlingsnævnet.

Varemærker

Domænet www.sponsorløb.dk ejes af Hinge I/S og må ikke bruges af andre uden skriftligt samtykke fra Hinge I/S.

Copyright

Alt indhold på www.sponsorløb.dk ejes af Hinge I/S og må ikke bruges eller kopieres af andre uden forudgående samtykke fra Hinge I/S.

Ekskludering af indsamling

Hinge I/S forbeholder sig ret til at ekskludere enhvert sponsorløb, mod at tilbagebetale de indsamlede beløb til de relevante sponsorer.

Forbehold

Hinge I/S tager forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer, tekniske fejl, billedfejl og tastefejl på www.sponsorløb.dk.